Algemene verkoopsvoorwaarden

De vaste prijzen op de website (inclusief catalogus) zijn geldig voor een periode van 6 maand; zoals aangegeven. De prijsopgave is geldig onder voorbehoud van eventuele wijzigingen zoals accijnsverhogingen.

Leveringen in Gent, Aalter + randgemeenten en Kortrijk + randgemeenten gebeuren franco en na afspraak over het tijdstip. Voor andere leveringen in België worden verzendkosten aangerekend die vooraf schriftelijk of telefonisch worden bevestigd en overeengekomen.

Om in behandeling te worden genomen, moeten alle klachten schriftelijk worden bezorgd binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen.

Bij levering van onze goederen door derden, reist de koopwaar altijd op risico van de bestemmeling

Facturen zijn contant betaalbaar bij levering, tenzij anders overeengekomen.

Indien een factuur op de vervaldag niet betaald is, wordt het factuurbedrag van rechtswege vermeerderd met een verwijlinterest van 12 % per jaar en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling


Los van de verwijlinteresten wordt, bij het niet betalen van het totaalbedrag van de factuur op de vervaldag van de factuur, het factuurbedrag van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling bijkomend verhoogd met 10 % met een minimum van 75 euro


Een adreswijziging in hoofde van de koper vormt geen excuus voor het gebrek aan kennisname van de factuur of voor niet tijdig protest van de factuur binnen de vereiste 8 dagen.

Eigendomsrecht: de geleverde goederen blijven eigendom van The Wine Corner ten name van Jos Van Laeken tot betaling van de factuur voor deze goederen

Iedere opdracht tot verkoop vanwege de klant houdt algemene aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden in.

Alle afbeeldingen en specificaties op deze website zijn niet bindend en louter illustrerend.

Nieuwe klanten op deze website dienen zich eenmalig te registreren. Hierbij worden een aantal persoonlijke gegevens bewaard. Deze gegevens worden enkel gebruikt door The Wine Corner opdat de bestellingen correct kunnen worden verwerkt en zullen onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of doorverkocht worden aan derden.

Update mei 2018:

Beste klanten

De nieuwe Europese privacywet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) inzake de bescherming van persoonsgegevens is van toepassing.

We willen u vertellen dat uw privacysteeds erg belangrijk is voor ons. Uw gegevens, die u achterlaattijdens evenementen of op onze website,behandelen we als strikt vertrouwelijke informatie.

We brengen u op de hoogte van onze opendeurdagen, eventuele aanbiedingen of nieuwe producten. Bij iedere communicatie langs deze weg kan u zich uitschrijven. Deze knop staat in elke mailing onderaan vermeld.